Bricolage jest techniką szycia strojów polegającą na łączeniu różnych elementów z  odmiennych epok historii mody.

Więcej

Kreacje